logo

Dodaj swoje zdjęcie

Skrawki Puszczy

Tak będzie podpisane Twoje zdjęcie
Jeśli nie podasz swojego adresu, to nie otrzymasz linka do pobrania przesłanego zdjęcia po obróbce.
Dodaj plik ze zdjęciem. Maksymalny rozmiar to 150MB
  1. Wysyłając zdjęcia wyrażasz zgodę na:
    • wykorzystanie zdjęć w celach marketingowych Kanału Skrawki Puszczy (tworzenie miniatur oraz postów w mediach społecznościowych)
    • przetwarzanie zdjęć (obróbkę, omawianie i krytykę) podczas LIVE na kanale Skrawki Puszczy na platformie youtube.com
  2. Podawanie danych osobowych (Imię i Nazwisko) jest dobrowolne, lecz wymagane jeżeli chcesz, by twórca kanału Skrawki Puszczy oznaczył Twoje autorstwo zdjęć.
  3. Twórca kanału Skrawki Puszczy przesłane zdjęcia przetwarza graficznie według swojego uznania i doświadczenia.
  4. Twórca kanału Skrawki Puszczy nie gwarantuje, że obrobi każde przesłane zdjęcie. Przy dużej ilości przesłanych zdjęć Twórca Kanału losowo wybiera tylko kilka fotografii (po jednej na jednego autora), które później obrobi podczas transmisji na żywo.
  5. Twórca kanału Skrawki Puszczy nie odpowiada za reakcję widzów kanału oraz ich krytykę.